Betaling

 

Reken het resterende bedrag bij levering af met onze bezorgers. Dit kan op volgende manieren:

Contante betaling

Vanaf 1 januari 2014 voorziet de wet dat volledige cashbetalingen enkel mogelijk zijn voor betalingen lager dan € 3000.. In deze veronderstelling, kan het bedrag volledig cash betaald worden.

Als het totale bedrag van de aankoop € 3000 of meer bedraagt, dient de betaling te gebeuren met een overschrijving (online bankieren), via een bankcheque of langs elektronische weg (bancontact).

Een betaling van een deel van het bedrag blijft evenwel mogelijk op voorwaarde dat het niet meer is dan 10 % van het totaal verkoopbedrag. Deze 10 % bedrag in cash mag evenwel niet meer dan € 3000 bedragen.

Betaling met bancontact

Betaling met bancontact op het ogenblik van de levering zelf.

Bankcheque

U kunt bij uw bank ook een gecertificeerde cheque op naam van Meubelen Ponsaerts nv aanvragen, met daarop het bedrag dat nog betaald moet worden.

Betaling via online bankieren

Schrijf het bedrag dan enkele dagen voor de levering over. Doe dit wel minimum 5 dagen voor de levering, zodat de betaling effectief op de dag van levering op onze rekening staat. U kunt de betaling ook uitvoeren met home-banking tijdens de levering, op voorwaarde dat u hiervan de bevestiging kunt afdrukken en meegeven met onze bezorgers.

ING  BE58 3300 9932 0879 (BBRUBEBB)
BNP PARIBAS  BE80 2300 3780 6677 (GEBABEBB)
KBC  BE79 4277 1058 1133 (KREDBEBB)

U kunt het bedrag natuurlijk ook vereffenen enkele dagen voor de levering bij Meubelen Ponsaerts zelf.

Meubelen Ponsaerts, Diestsesteenweg 594, 3202 Rillaar   |   +32 16 50 00 55   |   info@ponsaerts.be   |   Openingsuren   |   Disclaimer